Mình làm trong một công ty lớn, chuyên ngành công nghệ thông tin. Dưới áp lực công việc, cộng với đó là tần suất ngồi máy tính nhiều khiến mình rất căng thẳng. Đôi khi mình đã nghỉ đến việc bỏ cuộc. Nhưng may thay, mình đã tìm được nấm đông trùng hạ thảo SONITA và sử dụng. Với những thành phần giúp giảm stress, nhất là bổ mắt ngay tình hình đã được cải thiện. Cảm ơn SONITA!